VIDEO Programul Erasmus+ pentru staffuri universitare

Oficiul Național Erasmus+ în R. Moldova a organizat, recent, un seminar de informare privind oportunitățile Programului UE în domeniile educației, formării, tineretului și sportului Erasmus+ pentru instituțiile de învățământ superior din țară. Un grup de profesori de la Facultatea de Litere, între care conf. univ. dr. Inga Stoianova, decanul interimar și șefa Catedrei Filologie Germanică, lectorul univ. Ghenadie Râbacov, șeful Catedrei Filologie Romanică „Petru Roșca”, dna Valentina Ciumacenco, directoarea Centrului Cooperare Internațională și lectorii Eleonora Mihăilă și Natalia Azmanova au participat la evenimentul destinat staff-ului universitar.

Ei au fost familiarizați cu proiectele Erasmus+ , de care pot beneficia cadrele didactice și studenții în anul 2018. Totodată, profesori universitari din republică au purtat discuții cu reprezentanți ai Agenției Naționale Erasmus+ din România, ai Delegației UE la Chișinău și Ministerului Educației, Culturii și Cercetării al RM. Dezbaterile s-au axat pe problematici referitoare la dezvoltarea noilor parteneriate și implicarea universitarilor în proiecte de mobilitate și de cercetare. Urmăriți aici VIDEO din cadrul evenimentului: 

Seminarul a finalizat cu un workshop interactiv, consacrat scrierii de proiecte și un dialog cu experții de la Agenția Natională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale din București.

Dl. Ghenadie Râbacov a evidențiat importanța vizibilității activităților desfășurate în cadrul unei instituții academice și a promovării imaginii acesteia la nivel național și internațional, un atu incontestabil atât în încheierea unor protocoale de colaborare cu centre universitare de prestigiu, cât și în augmentarea calității predării și învățării prin varii modalități de schimburi de experiență.

Proiectele Erasmus+ pe care universitățile urmează să le elaboreze și să le înainteze spre evaluare și aprobare la începutul anului 2018, trebuie să fie centarte pe noile priorități naționale și regionale, care sunt: dezvoltarea curriculară, îmbunătățirea managementului și funcționării instituțiilor de învățământ superior și dezvoltarea sectorului de învățământ superior la nivelul întregii societăți.

Internaționalizarea, modernizarea și dezvoltarea durabilă a învățământului superior sunt dimensiunile pe care le promovează Programul UE pentru educație, formare și tineret deja de 30 de ani, în întreaga lume.

ULIM se numără printre cele mai active instituții din țară în materie de mobilitate academică. În ultimii ani, zeci cadre de conducere, profesori și studenți ULIM au fost beneficiari ai mobilităților în cadrul Programului Erasmus Mundus și Erasmus+ și,  respectiv, au existat vizitele de răspuns ale cetățenilor europeni, în scop de predare, studii, formare etc.

Pentru mai multe detalii, accesați link-ul: Seminar de informare Erasmus+ pentru staff-ul universitar.

După languages.ulim.md


01.11.2017