Ciclul II - Masterat

Taxa de studii la ciclul II - Masterat

pentru cetăţeni Republicii Moldova în anul academic 2018-2019

Facultatea

Denumirea programului de masterat

Taxa pentru un an

Facultatea Drept

Drept internaţional şi instituţional

8800

Dreptul afacerilor

8800

Instituţii de drept constituţional şi drept administrativ

8800

Instituţii de drept privat

8800

Ştiinţe Penale

8800

Facultatea Ştiinţe economice

Business Management și Antreprenoriat

8000

Finanțe, Fiscalitate și Contabilitate

8000

Finanțe, Investiții și Banking

8000

Management contabil, expertiză și audit

8000

Marketing și logistică

8000

Politici comerciale și drept vamal

8000

Turism internațional și managementul în industria ospitalității

8000

Facultatea Ştiinţe Sociale și ale Educaţiei

Psihologie clinică şi consiliere psihologică

6600

Psihologia juridică

6600

Psihologia socială

6600

Management educațional

6600

Studii avansate în asistența socială și expertiza socială

6600

Management organizațional și al resurselor umane

6600

Managementul serviciilor sociale și de sănătate

6600

Diplomație, Securitate, Business și Comunicare

6600

Jurnalism, Imagologie și Relații Publice

6000

Facultatea de Litere

Limbi străine aplicate în turism şi comerţ internaţional

6600

Traducere şi documentare multilingvă: limbi romanice/germanice/asiatice

6600

Facultatea Biomedicină şi Ecologie

Ecologia și protecția mediului

6000

Tehnologia industrială a medicamentelor

6000

Managementul resurselor forestiere și spațiilor verzi

6000

Managementul serviciilor de frumusețe și recupe

6600

Facultatea Informatică, Inginerie și Design

Tehnologii și aplicații WEB

6000

Calculatoare, sisteme și rețele informatice

6000

Tehnologii moderne în design interior

8000

 

  • I rata  - până la 01.09.2018,

  • II rata – până la 01.02.2019.

 

  1.  Se oferă  absolvenţilor ULIM a ciclului I - licenţa, care pe parcursul anilor de studii au achitat contractul şi vor continua studiile la ciclul II - masterat, posibilitatea de a beneficia de o scutire din suma contractului pentru studii, după cum urmează:

  • Scutire de 20 % din suma contractului cu condiţia achitării taxei de studii până la data de 01 august 2018;

  • Scutire de 10 % din suma contractului cu condiţia achitării taxei de studii până la data de 20 august 2018;

  1. Se oferă  absolvenţilor altor instituţii universitare care vor depune actele pentru continuarea studiilor la ciclul II (masterat), posibilitatea de a beneficia de o scutire de 10 % din suma contractului pentru studii, cu condiţia achitării taxei de studii până la data de 20 august 2018

 


11.07.2017