Programele de studii superioare de doctorat

Domeniul ştiinţific

Ramura ştiinţifică

Profilul ştiinţific

Specialitatea ştiinţifică

 5. Ştiinţe sociale şi economice

55. Ştiinţe juridice 

551. Teoria generală a dreptului

551.01. teoria generală a dreptului

 

 

552. Drept public

552.01. Drept constituţional

 

 

 

552.02. Drept administrativ

 

 

 

552.03. Drept financiar (bancar, fiscal, vamal)

 

 

 

552.07. Drept contravenţional

 

 

 

552.08. Drept internaţional şi european public

 

 

553. Drept privat

553.01. Drept civil

 

 

 

553.06. Drept internaţional şi european privat

 

 

554. Drept penal

554.01. Drept penal şi execuţional penal

 

 

 

554.02. Criminologie

 

 

 

554.03. Drept procesual penal

 

 

 

554.04. Criminalistică, expertiză judiciară,  investigaţii operative

Admiterea la studii superioare de doctorat

 

 

2016-2017

2017-2018

2018-2019


26.06.2015