Taxa de studii

T A X A de studii pentru an. un. 2017/2018 *

(stabilită pentru candidații, care au promovat Concursul de Admitere 2017)

la specialitățile autorizate de către Ministerul Educației al Republicii Moldova

prin ordinul Nr. 458 din 01 iunie 2012:

 

Nr.
Cod
Denumirea specialității
Plata pentru 2017/2018
Studii cu frecvență
Frecvență redusă
1

141.02

Informatică

5500

3300

2

141.09 / 223.1

Limbi moderne

6500

--

3

141.10 / 224.1

Istorie

4500

3000

4

141.15

Educație civică

4000

2500

5

142.04

Psihopedagogie

5000

3000

6

214.1

Design vestimentar

7000

--

7

214.2

Design  interior

8000

--

8

221.1

Filozofie

4000

2500

9

222.1

Limba și literatura română

4700

--

10

224.2

Arheologie

4000

2500

11

224.3

Muzeografie

4000

2500

12

224.4

Etnologie

4000

2500

13

225.1

Antropologie

4000

2500

14

311.1

Politologie

4500

2500

15

312.1

Relații Internaționale

6500

3500

16

321.1

Sociologie

4000

2500

17

322.1

Psihologie

5900

--

18

331.1

Asistențe Socială

5800

3000

19

341.1

Jurnalism

6000

3500

20

342.2

Științe ale comunicării

5700

3500

21

343.3

Activitate editorială

4500

2500

22

361.1

Contabilitate

7100

3800

23

362.1

Marketing și Logistică

7300

3900

24

362.2

Achiziții

6000

4000

25

363.1

Business și Administrare

7300

3900

26

363.3

Managementul proprietății intelectuale

7300

3900

27

364.1

Finanțe și Bănci

7500

3900

28

365.1

Economie mondială și REI

7300

3900

29

366.1

Economie generală

6900

3500

30

367.1

Statistică și previziune economică

6000

4000

31

368.1

Cibernetică și Informatică Econom.

6000

3300

32

369.1

Merceologie și comerț

6900

3500

33

381.1

Drept

8500

4500

34

421.2

Biologie moleculară

4000

2500

35

424.1

Ecologie

4500

3000

36

444.1

Informatică

5500

3300

37

444.2

Managementul informațional

5500

3300

38

444.3

Informatică aplicată

5500

3300

39

525.1

Electronică și nanotehnologii

5500

3300

40

525.2

Sisteme optoelectronice

5500

3300

41

526.1

Calculatoare

5500

3300

42

526.2

Tehnologii informaționale

5500

3300

43

526.4

Inginerie sistemelor biomedicale

5500

3500

44

551.2

Tehnologia prod. cosmet. şi med.

6000

--

45

551.3

Tehnologie farmaceutică

8500

--

46

616.1

Silvicultură și grădini publice

4500

3000

47

811.1

Servicii (Estetologie)

6500

--

48

812.1

Turism

7300

3900

49

852.1

Securitate ecologică

4500

3000

 

*   Taxele menționate pot fi modificate în funcție de evoluția pieței în Republica Moldova   


11.07.2017