Law


Facultatea Drept, ULIM pregateste specialisti in drept, care pot ocupa o gama de locuri de munca: avocati, notari, consilieri juridici, functionari publici, cadre didactice, judecatori, procurori, anchetatori, cercetatori stiintifici.

Economic Sciences


Facultatea are drept scop pregatirea la un nivel inalt a specialistilor-economisti si cadrelor stiintifice, nivel adecvat si corespunzator necesitatilor economiei nationale aflate in procesul tranzitiei, competenti in plan teoretic fundamental si aplicativ in problemele actuale ale economiei de piata, integrarii europene si mondiale in ansamblu.

Biomedicine and Ecology


Pregatirea specialistilor in domenii: tehnologia produselor cosmetice si medicinale, tehnologia farmaceutica, biologia celulara, biotehnologii, cosmetologie si masaj, ingineria peisagera, ecologia si protectia mediului ambiant.

Faculty of Letters


La facultate procesul didactic la ciclurile Licenţă – Masterat – Doctorat este asigurat de trei catedre de profil: Catedra Filologie romanică (limbile franceză, spaniolă, italiană, română, latină), Catedra Filologie Germanică (limbile engleză şi germană), Catedra Jurnalism şi Ştiinţe ale Comunicării.

Informatics and Engineering


The Informational Technologies influence harder the society development in all the world. The science and industry, economy and commerce, politics, art and medicine are using widely informational systems, databases, informatics networks and computers.

History and International Relations


La Facultate activeaza profesori competenti, responsabili, buni pedagogi, care dispun de grade stiintifice de doctori habilitati si doctori sau fiind magistri si doctoranzi.

Psychology and Social Assistance


Psihologie, Stiinte ale Educatiei si Asistenta Sociala isi propune sa devina prima facultate de stiinte aplicate umanistice din Republica Moldova. Pentru aceasta a fost reelaborata intreaga structura curriculara a ofertei educationale, care a fost in intregime calata pe cerintele pietei muncii din Republica Moldova si de peste hotare.