mesaj de felicitare din partea domnului Maurizio Viezzi, Președinte al Consiliului European al Limbilor (Conseil Européen pour les Langues / European Language Council), cu prilejul admiterii unanime a Universității Libere Internaționale din Moldova în calitate de membru cu drepturi depline al acestui prestigios for." />

ULIM a devenit membru al Consiliului European al Limbilor (CEL/ELC)

Rectorul ULIM, Academicianul Andrei Galben, a primit astăzi, 2 iulie 2014, un mesaj de felicitare din partea domnului Maurizio Viezzi, Președinte al Consiliului European al Limbilor (Conseil Européen pour les Langues / European Language Council), cu prilejul admiterii unanime a Universității Libere Internaționale din Moldova în calitate de membru cu drepturi depline al acestui prestigios for.

Menționăm că Consiliul European al Limbilor este o asociație independentă, cu statut permanent, care are drept obiectiv principal îmbunătățirea cantitativă și calitativă de cunoaștere a limbilor și culturilor, atît ale țărilor membre UE, cât și ale celor asociate.

Organizația a fost lansată oficial în anul 1997 de un grup de universități europene, cu sprijinul Comisiei Comunităților Europene.  Rolul acesteia crește an de an, în prezent existând o necesitate fără precedent pentru o comunicare eficientă dincolo de hotarele lingvistice ale Uniunii Europene.

Asociația dispune de o rețea amplă de instituții și de experți de înaltă calificare în domeniu, și contribuie în mod direct la abordarea chestiunilor cu care se confruntă mediul academic și științific al Europei multilingve și multiculturale, în vederea elaborării politicilor comune de acțiune, necesare în acest sens.

ELC reprezintă și sprijină instituțiile de învățământ superior din 27 de țări, oferind un mediu unic de cooperare și de menținere în contact cu dinamica segmentului educației superioare și a politicilor  lingvistice universitare din Europa.

ULIM este singura universitate din Republica Moldova care face parte din această rețea.

Admiterea ULIM în această rețea semnifică aprecierea de către Conducerea ELC a dimensiunii multilingve, multitudinea practicilor şi a cercetărilor multilingve promovate de ULIM, fapt care  detaşează net Universitatea Liberă Internațională din Moldova de alte universităţi din Republica Moldova şi din zona Europei Centrale şi de Est sub raportul importanţei acordate manifestărilor şi cunoaşterii fenomenului în  cauză.

La ULIM s-au dezvoltat studii teoretice şi aplicative de anvergură având drept obiect multilingvismul şi multiculturalismul în contextul lărgirii Uniunii Europene şi al reevaluării rolului limbilor din perspectiva dimensiunii lor comunicative, cognitive şi expresive.

 

Un rol important  în acest sens, îl are Institutul de Cercetări Filologice şi Interculturale (ICFI), din cadrul ULIM,  care de la fondarea sa în 2006, a transformat deschiderea spre lume, spre limbi şi culturi într-o axă  prioritară a politicii sale. Specificul profilului ştiinţific  Studii contrastive în filologia romano-germanică  are un caracter euristic complex al abordării filologice, prin prisma transdisciplinarităţii şi interculturalităţii, fiind orientat spre dezvoltarea gândirii filologice în contextul noilor teorii filozofice, lingvistice şi socioculturale în dimensiuni contrastive.

 Secretariatul permanent al Consiliului European al Limbilor își are sediul la Universitatea Freie din Berlin, Germania.

Vezi lista membrilor:  http://www.celelc.org/about_us/members/list/index.html  


04.07.2014