Senatul Studențesc

Implicarea oraganizaţiilor studenţeşti în diverse activități universitare

Alianța Studenților din Moldova  în parteneriat cu Asociația Workshop for solutions din Letonia, au organizat la Chișinău în perioada 18-19 octombrie,  masa rotundă  Participarea Civică a Studenților, la care au participat lideri ai organizațiilor studențești din  Letonia,  Estonia,  Polonia, România și Moldova.  Scopul acestei întruniri a fost  stimularea participării  studenților din Republica Moldova  la viața studențească și definirea unei forme de guvernare studențești după modelul european,  drept repere au fost  folosite experiențele studențești  a țărilor participante.

Această reuninune reprezintă  ultima parte a proiectului „ Participation – A Key to Change: The Freedom and Independence of Students’ Representation”, cu suportulfinanciar al Programului EstEst: Parteneriat fără Frontiere al Fundaţiei Soros-Moldova şi al Fundaţiei Soros-Letonia. Motorul discuțiilor în cadrul întîlnirii a fost  funcţionarea organizaţiilor studenţeşti din ţările UE şi oportunităţile de implicare a studenţilor în procesul de luare a deciziilor la nivel universitar, local și social. Experiența devenită deja tradiție a studenților de peste hotare a facut posibilă crearea unei noi viziuni a modulului în care ar trebui să își desfășoare activitatea organizațiile studențești din Moldova. Consolidarea și recrutarea noilor membri, asigurarea funcționalității senatelor și prezența studenților în Senatul Mare al universităților dreptul lor la vot repezintă unele dintre directivele majore ale structurilor de guvernare studențești din Moldova. Organizarea și funcționarea eficientă a acestor structuri este în beneficiul studenților care trebuie să învețe să se implice mai activ în viața universitară atît pentru rezolvarea problemelor existente cît și pentru îmbunătățirea calității învățămîntului superior. Studenții trebuie să știe că interesele lor pot fi apărate, ideile lor pot fi auzite prin intermediul organizațiilor studențești, în cazul nostru vorbim despre Alianța Studenților din Moldova și Senatele Studențești din universități.  


21.05.2010