2016-2017

METODOLOGIE PRIVIND ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA CONCURSULUI DE ADMITERE LA CICLUL III, DOCTORAT


PROGRAME DE DOCTORAT

Domeniul ştiinţific

Ramura ştiinţifică

Profilul ştiinţific

Specialitatea ştiinţifică

2. Ştiinţe inginereşti

şi tehnologii

23. Inginerie electronică şi a informaţiei

232. Calculatoare şi

tehnologii informaţionale

232.01. Sisteme de conducere, calculatoare şi reţele informaţionale

5. Ştiinţe sociale şi economice

51. Psihologie

511. Psihologie

511.03. Psihologie socială

 

52. Ştiinţe economice

521. Economie, business, administrare

521.02. Economie mondială; relaţii  economice internaţionale

 

 

 

521.03. Economie şi management în domeniul de activitate

 

 

 

521.04. Marketing şi logistică

 

 

522. Finanţe, contabilitate, analiză economică

522.01. Finanţe

 

 

 

522.02. Contabilitate; audit; analiză economică

 

55. Ştiinţe juridice 

551. Teoria generală a dreptului

551.01. teoria generală a dreptului

 

 

552. Drept public

552.01. Drept constituţional

 

 

 

552.02. Drept administrativ

 

 

 

552.03. Drept financiar (bancar, fiscal, vamal)

 

 

 

552.07. Drept contravenţional

 

 

 

552.08. Drept internaţional şi european public

 

 

553. Drept privat

553.01. Drept civil

 

 

 

553.06. Drept internaţional şi european privat

 

 

554. Drept penal

554.01. Drept penal şi execuţional penal

 

 

 

554.02. Criminologie

 

 

 

554.03. Drept procesual penal

 

 

 

554.04. Criminalistică, expertiză judiciară,  investigaţii operative

 

56. Ştiinţe politice

561. Politologie

561.01  Teoria, metodologia politologiei; instituţii şi procese politice

 

 

562. Relaţii internaţionale

562.01. Teoria şi metodologia relaţiilor internaţionale şi a diplomaţiei

 

 

 

562.02. Istoria relaţiilor internaţionale  şi politicii externe

 

 

 

562.03. Probleme şi strategii ale dezvoltării globale şi regionale

 

 

 

562.04. Teoria integrării europene, instituţii, procese şi politici europene

 

57. Media şi comunicare

571. Jurnalism şi comunicare

571.01 Jurnalism şi procese mediatice

 

6. Ştiinţe umaniste

61. Istorie şi arheologie

611. Istorie

611.02. Istoria românilor (pe perioade)

 

 

 

611.03. Istoria universală (pe perioade)

 

62. Filologie

621. Ştiinţe ale limbajului

621.01.Lingvistică generală; filosofia limbajului; psiholingvistică; lingvistică informatizată (cu specificarea limbii, după caz)

 

 

 

621.03. Fonetică şi fonologie; dialectologie; istoria limbii; sociolingvistică; etnolingvistică (cu specificarea limbii, după caz)

 

 

 

621.04.Lexicologie şi lexicografie; terminologie şi limbaje specializate;  traductologie (cu specificarea limbii, după caz)

 

 

 

621.05.Semiotică; semantică; pragmatică (cu specificarea limbii, după caz)

 

 

 

621.07. Glotodidactică (cu specificarea limbii, după caz)

 

 

622. Literatură

622.01. Literatură română

 

 

 

622.02. Literatură universală şi comparată


ACTELE PENTRU DOSARUL DE ÎNSCRIERE LA CONCURSUL DE ADMITERE

 

  • Cerere (cab. 438, et.4)
  • Curriculum Vitae cu data prezentării şi semnătura doctorandului;
  • Diplomă de licenţă şi anexa la diplomă (legalizată la notar);
  • Diplomă de masterat şi anexa la diplomă (legalizată la notar);;
  • Copia buletinului de identitate;
  • Copia adeverinţei de căsătorie sau a certificatului de schimbare a numelui de familie – se referă la persoanele, care şi-au schimbat numele;
  • Adeverinţă de la locul de muncă;
  • Fotografii:   mărimea  4x5 cm  – 4 buc.
  • Certificat medical –  forma 086U
  • Referat de admitere (10-15 pag.)

Tel. de contact  022220020

ULIM, cab. 438, et.4


13.09.2017