Corina Lazăr

Facultatea Psihologie şi Asistenţă Socială, masterat, doctorat.

Locul de muncă curent şi funcţia ocupată:

Lector-superior catedra Psiholgie și Științe ale Educației, Universitatea Liberă Internaţională din Moldova


18.03.2015