Nadejda Mihai

Facultatea Științe Economice, Filiera Francofonă Promoția 2003

Studii urmate (după absolvirea ULIM):

Licențiat în Administrarea Întreprinderilor, HEC Montreal, Quebec, Canada

Locul de muncă curent şi funcţia ocupată:

Planificator Financiar, Întreprinderea La Capitale,  Montreal, Canada


18.03.2015