Alexandru Crivoi

Facultatea Științe Economice, Filiera Francofonă

Studii urmate (după absolvirea ULIM):

EISA Master, specialty “Enterprise Economist”, Pierre Mendes France University, Grenoble, France, 2006;

Master in Engineering of Information, Decision and Knowledge (IIDC), Marne la Valee University, France, 2007

Locul de muncă curent şi funcţia ocupată:

Manager, Fiat France, Direction of Network Development, Trappes France


18.03.2015