Nagailîc Sergiu

Informatică și Inginerie/ 2011

Locul de muncă curent şi funcţia ocupată:

Președintele ONG Drupal Moldova Assotiation 

nikro.md


18.03.2015